งานประชาสัมพันธ์ ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร

 
ด่านพรมแดนแม่สอด

        ด่านพรมแดนแม่สอด เป็นด่านที่อยู่ในความกำกับดูแลของด่านศุลกากรแม่สอด เปิดให้บริการประชาชนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.30 - 20.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ นับเป็นอาคารที่มั่นคง และทางออก ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ สามารถส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี มีสินค้าและคนเดินทางผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมาก

        ในช่วงระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมามีการสร้างและรื้อถอนอาคารที่ทำการหลายครั้ง จนกระทั่งในปัจจุบันได้ก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงรูปตัวยูคว่ำ ลักษณะคล้ายซุ้มประตู มีพื้นที่ใช้สอย 302 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่ทำการของด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านควบคุมโรค และด่านกักกันพืชและสัตว์ โดยชั้นบนทำเป็นห้องประชุมขนาด 24 ที่นั่ง สามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 50 คนอาคารด่านพรมแดนแม่สอด

     
        เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2543 เวลา 10.00 น. ฯพณฯ พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายสมใจนึก เองตระกูล อธิบดีกรมศุลกากรได้เดินทางมาทำพิธีเปิดอาคารด่านพรมแดนแม่สอด ซึ่งตั้งอยู่เชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า (ฝั่งไทย) ริมแม่น้ำเมย ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
        เป็นด่านที่ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็นด่านตรวจของที่ขนส่ง จากเมืองเมียวดี ประเทศสหภาพพม่าผ่านเขตแดนทางบก เข้ามาประเทศไทยไปยังด่านศุลกากรแม่สอด หรือตรวจของที่ขนส่งจากด่านศุลกากรแม่สอดไปยังเขตแดนทางบก เพื่อส่งออกไปยังประเทศสหภาพพม่า โดยด่านพรมแดนแม่สอดแห่งนี้ได้ตั้งมาประมาณเกือบ 60 ปีแล้ว มีชื่อเรียกตามกฎกระทรวงการคลังว่า "ด่านพรมแดนบ้านท่าสายลวด"

 

   

        อาคารด่านพรมแดนดังกล่าว ฯพณฯ พิเชษฐ  พันธุ์วิชาติกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้อนุมัติในสำนักงบประมาณ จัดสรรเงินงบลางปี 2541 ในรายการเงินสำรองฉุกเฉินและจำเป็น ให้กรมศุลกากรว่าจ้าง บริษัท แม่สอดซัพพลาย (1993) ดำเนินการก่อสร้างในวงเงิน 4,490,000.- บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2541 และแล้วเสร็จในวันที่ 13 เมษายน 2542 หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จยังไม่ทันได้เข้าใช้พื้นที่ ทางการพม่าได้ประกาศปิดพรมแดนเป็นการชั่วคราว และต่อมาได้ประกาศเปิดด่านพรมแดนให้มีการค้าขาย ข้ามไปมาได้ตามปกติ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จึงได้เข้าใช้พื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางเข้าออก รวมทั้งตรวจสินค้านำเข้าและส่งออก ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศิจกายน 2542 เป็นต้นมา

          และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่อาคารสถานที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั้งสองประเทศที่มาใช้บริการ จึงได้มีการทำพิธีเปิดอาคารด่านพรมแดนแม่สอด อย่างเป็นทางการในวันที่ 30 มีนาคม 2543
		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095, 0-5556-3910                  
prdanmaesot@gmail.com, 74130000@customs.go.th