ข้อมูลสถิติจัดเก็บ ตามปี พ.ศ.

การค้าชายแดน
การจัดเก็บรายได้
สินค้า 10 อันดับ
สถิติการจับกุม
 

 
		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
	         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095, 0-5556-3910                  
info : prdanmaesot@gmail.com, 74130000@customs.go.th