-| ทีมงานด่านแม่สอด | ผังโครงสร้างการบริหารงาน | สถิติการค้าชายแดน | สถิติการจัดเก็บรายได้ | สถิติการจับกุม | น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก |-
danmaesotNews ........
ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมพระพุทธรูปไม้แกะสลัก บานหน้าต่างไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมสินค้าลักลอบหนีศุลกากรไม้คิ้วบัว ข้าวโพดและหัวบุก
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมพืชผลทางการเกษตรลักลอบหนีศุลกากร
คณะทำงานตามโครงการ Contract Farming ร่วมประชุมที่ด่านศุลกากรแม่สอด
เจ้าหน้าที่ศุลกากรจับกุมเมล็ดข้าวโพดและสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักร
คณะทูตสันถวไมตรีประเทศมาเลเซียเดินทางมาแม่สอด
ด่านศุลกากรแม่สอดทำลายของกลางบุหรี่และแผ่นซีดีเพลง
คณะสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างเส้นทางแม่สอด/เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี
ด่านศุลกากรแม่สอดส่งมอบรถจักรยานยนต์ของกลางให้กองทัพภาคที่ ๓
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรแม่สอด
เจ้าหน้าที่ศุลกากรด่านพรมแดนแม่สอดจับกุมยาบ้า
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดถวายเทียนพรรษา วัดพระธาตุดอยหินกิ่ว
คณะราชการประเทศเวียดนามดูงานด่านศุลกากรแม่สอด
เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุติธรรมแม่สอด
ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมตุ๊กตาหินอ่อน ไม้แกะสลัก เครื่องใช้ทำด้วยทองเหลือง จำนวน 3 คดี
ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมพระพุทธรูปไม้แกะสลัก บานหน้าต่างไม้สักและผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมพระพุทธรูป ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก โค กระบือและยารักษาโรค
ด่านศุลกากรแม่สอดจับกุมพระพุทธรูปไม้หินอ่อน ลักลอบนำเข้า 2 คดี...

                  ด่านศุลกากรแม่สอด ได้จับกุมของลักลอบหนีศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร   ดังต่อไปนี้

1.  วันที่ 6 พฤษภาคม 2550  จับกุม

      -  บานหน้าต่างไม้สัก ( กระจก 6 ช่องใหญ่ ) ขนาด 70 x 110 ซม.       จำนวน  23  บาน

      -  บานหน้าต่างไม้สัก ( กระจก 8 ช่องเล็ก )  ขนาด 60 x 110 ซม.        จำนวน  14  บาน

      -  ไม้สัก ขนาด  5 x 2 x 23 ซม.    จำนวน   700  ชิ้น

      -  ไม้สัก ขนาด  5 x 2 x 20 ซม.    จำนวน   300  ชิ้น

       -  ไม้สัก ขนาด  3 x 2.5 x 23 ซม.                จำนวน  800  ชิ้น

          สถานที่  บริเวณห้วยวาเล่ย์  บ้านวาเล่ย์ใต้ หมู่ 2  ต.วาเล่ย์ใต้  อ.พบพระ  จ.ตาก  ไม่ปรากฏตัวผู้ต้องหา

 

 

2.  วันที่ 7 พฤษภาคม 2550  จับกุมพระพุทธรูปทำด้วยหิน, พระพุทธรูปทำด้วยไม้  และไม้สัก

แกะสลักเป็นรูปต่างๆ รวมจำนวน  31  รายการ

    สถานที่  บริเวณบ้านเลขที่ 202  หมู่ 3  ต.ท่าสายลวด  อ.แม่สอด  จ.ตาก   รายนางญาณี  คำแดง  ผู้ต้องหา

 

รวมมูลค่าในการจับกุมทั้งสิ้นกว่า  1,000,000.- บาท

ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
         287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095-109                 
         mailto:webmaster@danmaesot.com