Danmaesot Webmail   

ประวัติความเป็นมา
ทีมงานด่านแม่สอด
ทำเนียบนายด่านศุลกากร
ผังโครงสร้างการบริหารงาน
ด่านพรมแดนแม่สอด
15 อันดับแรกสินค้าส่งออก
15 อันดับแรกสินค้านำเข้า
สถิติการค้าชายแดน
สถิติการจัดเก็บรายได้
สถิติการจับกุม
น้ำมันเชื้อเพลิงส่งออก
สายตรงนายด่านฯ
Link ส่วนราชการ
จังหวัดตาก
ส่วนราชการ/ด่านศุลกากร
หนังสือพิมพ์/โทรทัศน์


25
อันดับแรกสินค้าส่งออก ปีงบประมาณ 2558
( ตุลาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558 )

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 2,069.208
2. เบียร์ 1,513.210
3. ้ำมันเบนซิน 1,357.013
4. น้ำมันดีเซล 1,052.670
5. ผ้าพิมพ์ฝ้าย 689.773
6. เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บและนวด 574.378
7. ขนมปังกรอบ 475.417

8.

โทรทัศน์ 448.462
9. รองเท้าแตะ 396.475
10. กาแฟชนิดผงสำเร็จรูป 344.429
11. นมถั่วเหลือง 291.299
12. รถจักรยานยนต์ 287.618

13.

ผ้าทอด้วยด้ายสีต่างๆ 277.222
14. ผ้าทอทำด้วยใยสังเคราะห์ร้อยละ 85% 277.019
15. ยารักษาโรค 264.980
16. ปูนซีเมนต์ 264.457
17. วิสกี้ 254.138
18. อาหารปรุงแต่งกลิ่นรสอื่นๆ 254.009
19. รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 253.476
20. ครีมเทียม 207.326
21. ผงชูรส 199.968
22. น้ำมันโซเวนท์ 196.331
23. โลชั่นบำรุงผิว 180.560
24. น้ำมันพืช 174.708
23. ผงซักฟอก 171.842


25
อันดับแรกสินค้าส่งออก ปีงบประมาณ 2557
( ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 )

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1. เบียร์ 3,631.059
2. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 3,120.607
3. ้ำมันเบนซิน 2,741.994
4. น้ำมันดีเซล 1,969.733
5. ผ้าพิมพ์ฝ้าย 1,514.464

6.

โทรทัศน์ 1,168.791
7. น้ำมันพืช 1,072.624
8. รองเท้าแตะ 1,003.041
9. กาแฟชนิดผงสำเร็จรูป 878.448
10. อาหารปรุงแต่งกลิ่นรสอื่นๆ 852.912
11. ขนมปังกรอบ 788.514
12. รถจักรยานยนต์ 736.859
13. ผ้าทอทำด้วยใยสังเคราะห์ร้อยละ 85% 707.541

14.

ผ้าทอด้วยด้ายสีต่างๆ 703.654
15. นมถั่วเหลือง 626.075
16. ผ้าทอด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ 598.689
17. ปูนซีเมนต์ 594.356
18. ผงชูรส 588.649
19. ยารักษาโรค 545.339
20. น้ำมันโซเวนท์ 512.327

21.

อวนจับปลา 510.166
22. งซักฟอก 475.908
23. ยางนอกรถจักรยานยนต์ 471.520
24. ครีมเทียม 468.863
25. น้ำอัดลม 443.592


25
อันดับแรกสินค้าส่งออก ปีงบประมาณ 2556
(ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1. ้ำมันเบนซิน 2,451.138
2. เบียร์ 2,333.652
3. น้ำมันดีเซล 1,448.811
4. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 1,451.949
5. ผ้าพิมพ์ฝ้าย 1,345.757

6.

น้ำมันพืช 1,224.052
7. กาแฟชนิดผงสำเร็จรูป 870.643
8. ทรทัศน์ 789.726
9. งชูรส 762.092
10. อาหารปรุงแต่งกลิ่นรสอื่นๆ 748.153
11. ผ้าทอทำด้วยใยสังเคราะห์ร้อยละ 85 597.732
12. ผ้าทอด้วยด้ายสีต่างๆ 595.811
13. รองเท้าแตะฟองน้ำ 584.507
14. ยารักษาโรค 559.440
15. ซอสปรุงรส 535.219
16. นมถั่วเหลือง 499.585
17. รถยนต์เก่า 468.818

18.

น้ำอัดลม 452.600
19. วิสกี้ 424.587
20. ขนมปังกรอบ 417.388
21. อวนจับปลา 380.242
22. รถจักรยานยนต์ 376.134
23. ผ้าทอด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ 351.588
24. โลชั่นบำรุงผิว 347.362
25. ตู้เย็น 300.873


25
อันดับแรกสินค้าส่งออก ปีงบประมาณ 2555
(ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1. ้ำมันเบนซิน 2,805.936
2. เบียร์ 2,197.655
3. ผ้าพิมพ์ฝ้าย 1,343.914

4.

น้ำมันพืช 1,254.898
5. ทรทัศน์ 1,125.068
6. งชูรส 905.481
7. น้ำมันดีเซล 883.010
8. กาแฟชนิดผงสำเร็จรูป 756.439
9. รถจักรยานยนต์ 668.065
10. ขนมปังกรอบ 601.047
11. วิสกี้ 547.581
12. รองเท้าแตะฟองน้ำ 542.863
13. ยารักษาโรค 500.070

14.

น้ำอัดลม 487.465
15. ซอสปรุงรส 450.553
16. ผ้าทอด้วยด้ายสีต่างๆ 433.574
17. อาหารปรุงแต่งสำหรับทารก 424.103

18.

คอมพิวเตอร์ Notebooks 394.936
19. ผ้าทอทำด้วยใยสังเคราะห์ร้อยละ 85 373.065
20. ครีมเทียม 368.624
21. ยางนอกรถจักรยานยนต์ 331.179
22. เหล็กและเหล็กกล้า 297.344
23. เครื่องรับโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายไร้สาย 269.825
24. สบู่อาบน้ำ 260.420
25. ผงซักฟอก 240.598


25 อันดับแรกสินค้าส่งออก ปีงบประมาณ 2554
(ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1. ้ำมันเบนซิน 1,424.254
2. เบียร์ทำจากมอลต์ 779.165
3. งชูรส 753.155
4. น้ำมันดีเซล 748.581

5.

น้ำมันพืช 715.042
6. รถบรรทุกเก่าใช้แล้ว 696.738
7. กาแฟชนิดผงสำเร็จรูป 674.673
8. รถยนต์สภาพเก่าใช้แล้ว 597.507
9. รถจักรยานยนต์ 565.832
10. ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100% 544.265
11. ทรทัศน์ 541.107
12. ยารักษาโรค 478.003
13. ขนมปังกรอบ 331.901
14. ครีมเทียม 327.884

15.

น้ำอัดลม 267.753
16. รถยนต์โดยสารเก่าใช้แล้ว 234.306
17. วิสกี้ 225.079
18. เหล็กและเหล็กกล้า 203.687
19. ซอสปรุงรส 196.490
20. อาหารใช้สำหรับทารก 183.510
21. เสื้อเชิ้ตชาย 178.477
22. ผ้าทอด้วยด้ายสีต่างๆ 173.149
23. ปูนซีเมนต์ 125.673

24.

ผงซักฟอก 122.693
25. ปลากระป๋อง 112.693


25
อันดับแรกสินค้าส่งออก ปีงบประมาณ 2553
(ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1. น้ำมันดีเซล 1,212.621
2. ้ำมันเบนซิน 1,169.706
3. น้ำมันพืช 1,057.331
4. ทรทัศน์ 891.888
5. งชูรส 860.981
6. ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100% 859.495
7. กาแฟชนิดผงสำเร็จรูป 723.672
8. รถยนต์สภาพเก่าใช้แล้ว 868.789
9. เบียร์ทำจากมอลต์ 659.951
10. ยารักษาโรค 560.442

11.

รถจักรยานยนต์ 516.253
12. ครีมเทียม 411.152
13. รองเท้าแตะ 406.659
14. นมผง 375.395
15. พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ 358.096
16. ขนมปังกรอบ 343.031
17. แบตเตอรี่ 324.095
18. วิสกี้ 298.788
19. แผ่นเหล็กชุบสังกะสี 296.618

20.

รถบรรทุกเก่าใช้แล้ว 281.238
21. อวนจับปลา 281.140
22. น้ำอัดลม 274.730

23.

ผ้าทอด้วยเส้นใยสั้นเทียม 272.528
24. แผ่นเหล็กรีดเย็น 251.735
25. น้ำมันปาล์ม 243.246


25
อันดับแรกสินค้าส่งออก ปีงบประมาณ 2552
(ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1. น้ำมันพืช 891.717
2. ้ำมันเบนซิน 887.729
3. กาแฟชนิดผงสำเร็จรูป 794.590
4. ทรทัศน์ 699.259
5. งชูรส 691.552
6. ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100% 651.140
7. รถยนต์สภาพเก่าใช้แล้ว 650.236
8. ยารักษาโรค 630.303

9.

รถจักรยานยนต์ 581.628
10. น้ำมันดีเซล 435.937
11. ครีมเทียม 414.243
12. แบตเตอรี่ 397.650
13. ขนมปังกรอบ 376.519
14. แผ่นเหล็กชุบสังกะสี 332.555
15. รองเท้าแตะ 324.563
16. เบียร์ทำจากมอลต์ 310.120
17. นมผง 298.330
18. รถบรรทุกเก่าใช้แล้ว 294.591
19. น้ำมันปาล์ม 285.557
20. น้ำอัดลม 284.143
21. วิสกี้ 264.156
22. อวนจับปลา 262.264

23.

แผ่นเหล็กรีดเย็น 227.343

24.

แผ่นเหล็กรีดร้อน 207.207
25. ผ้าทอด้วยเส้นใยสั้นเทียม 202.659


25
อันดับแรกสินค้าส่งออก ปีงบประมาณ 2551
(ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1. น้ำมันพืช  945.980
2. น้ำมันปาล์ม 867.576
3. น้ำมันดีเซล  707.355

4.

รถจักรยานยนต์ 631.329
5. แผ่นเหล็กชุบสังกะสี 554.451
6. ้ำมันเบนซิน 551.436
7. งชูรส 520.073
8. ยารักษาโรค 348.851
9. แบตเตอรี่ 311.837
10. อวนจับปลา 285.403
11. ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100% 241.311
12. นมข้นจืด 229.348
13. ขนมปังกรอบ 194.273
14. ทรทัศน์ 178.787
15. รองเท้าแตะฟองน้ำ 177.628
16. ผ้าทอด้วยด้ายสีต่างๆ 168.190
17. รถยนต์สภาพเก่าใช้แล้ว 165.718
18. โพลิเอทิลินสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้า 162.560
19. น้ำอัดลม 157.414
20. วิสกี้ 137.803
21. นมผง 135.383
22. ยางนอกรถจักรยาน 120.303
23. เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้สำหรับมัดของ 111.240
24. กาแฟชนิดผง 105.852

25.

แผ่นเหล็กรีดร้อน 99.338


25
อันดับแรกสินค้าส่งออก ปีงบประมาณ 2550
(ตุลาคม 2549 - กันยายน 2550)

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1. งชูรส 396.466
2. น้ำมันดีเซล  384.553
3. น้ำมันพืช  305.181

4.

รถจักรยานยนต์ 289.022
5. ผ้าทอด้วยด้ายสีต่างๆ 269.224
6. แบตเตอรี่รถยนต์ 224.270
7. ้ำมันเบนซิน 220.770
8. อวนจับปลา 189.981
9. ยารักษาโรค 170.769
10. นมข้นจืด 123.813
11. ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100% 115.751
12. ปูทะเลมีชีวิต 112.304
13. รองเท้าแตะฟองน้ำ 108.966
14. แผ่นเหล็กชุบสังกะสี 104.258
15. โพลิเอทิลินสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้า 98.841
16. เครื่องสำอาง (โลชั่นบำรุงผิว) 95.658
17. โทรทัศน์ 83.372
18. กาแฟสำเร็จรูป 67.822
19. ผ้าทอทำด้วยใยยาวสังเคราะห์ 57.417
20. เม็ดพลาสติก 55.304

21.

แมงกานีสไดออกไซด์ 51.265
22. ขนมปังกรอบ 48.364
23. ยางนอกรถยนต์ 39.943
24. น้ำมันปาล์ม 39.494
25. แผ่นเหล็กรีดร้อน 38.593

25
อันดับแรกสินค้าส่งออก ปีงบประมาณ 2549
(ตุลาคม 2548 - กันยายน 2549)
 

ที่

ชนิดสินค้า

มูลค่า(ล้านบาท)

1.

ผงชูรส

589.662

2.

น้ำมันดีเซล

287.904

3.

แผ่นเหล็กชุบสังกะสี

265.494

4.

โทรทัศน์

260.204

5.

สังกะสีแผ่น

255.913

6.

รถจักรยานยนต์

250.181

7.

น้ำมันพืช

241.499

8.

ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100%

223.924

9.

ยารักษาโรค

212.961

10.

เลดเอซิด (ชนิดที่ใช้สตาร์ทเครื่องยนต์แบบลูกสูบ)

206.595

11.

อวนจับปลา

205.602

12.

รองเท้าแตะฟองน้ำ

157.570

13.

เม็ดพลาสติก (โพลีเอทิลีนเทเอฟทาเลด)

138.729

14.

เม็ดพลาสติก

138.655

15.

ปูทะเลมีชีวิต

134.969

16.

นมข้นหวาน

127.788

17.

โพลิเอทิลีนสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายไฟฟ้า

118.670

18.

ตู้เย็น

110.236

19.

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

108.342

20.

ผ้าทอทำด้วยใยยาวสังเคราะห์ตั้งแต่ 85% ขึ้นไป

99.670

21.

เบียร์ทำจากมอลต์

94.274

22.

น้ำมันเบนซิน

90.674

23.

เมล็ดข้าวโพดสำหรับทำพันธุ์

79.718

24.

ขนมปังกรอบ

76.127

25.

ปูนซิเมนต์

68.653

                                      คลิกที่นี่เพื่อดูสินค้าส่งออกที่น่าสนใจ

 

		ด่านศุลกากรแม่สอด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร                                       
287 หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 0-5556-3095 ต่อ 23-5108
         info : nung2516civic@gmail.com